Stanislav Klein
klein@s-studio.sk
+421 903 727 206

Danka Kleinová (obrazy, reklamné predmety)
danka@s-studio.sk
+421 911 235 425

Adresa prevádzky:
S-Studio Slovakia, s.r.o.
Športová 4
059 35 Batizovce

Fakturačná adresa:
S-Studio Slovakia, s.r.o.
Letná 3480/3
058 01 Poprad

IČO: 45353620
IČ DPH: SK 2022973271